måndag 26 april 2010

Katter klättrar

...upp över allt. Står det en traktor på gården måste den undersökas. Sedan gäller det att hitta rätt väg ner igen. Layouten har jag gjort efter Veckans skiss av Lotta.

Look at the cat on the tractor....finding his way down!!!
Used Sketch of the week for this layout.

Inga kommentarer: